Juridische mededeling

U bent niet geautoriseerd om werken te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, openbaar te maken, gebruiken, reproduceren, publiceren, licentiëren, toewijzen, verkopen of creëren van informatie, software, producten of diensten die u kunt verkrijgen van deze webomgeving.

Het persoonlijk en privégebruik van de inhoud van deze webomgeving is de gebruiker toegestaan, op voorwaarde dat hij deze niet gebruikt om activiteiten te ontwikkelen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde en er in het algemeen gebruik van te maken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden van het portaal.

DualColorStampe is niet verantwoordelijk voor het misbruik van de inhoud van zijn portaal, aangezien het de exclusieve verantwoordelijkheid is van de persoon die deze gebruikt of er toegang toe heeft.